Aandacht: De inschrijving van een leerling voor het tweede tot en met het zesde jaar is pas definitief na het afgeven van de ondertekende inschrijvingsfiche, het behaalde oriënteringsattest en het eindrapport van het huidige schooljaar.